Saturday, May 3, 2008

Gambar Hari Sukan Sekolah 2008


Acara Tarik Tali Lelaki


Penyampaian Hadiah Oleh GPK KOKO


Penyampaian Hadiah Oleh Guru Besar


Perbarisan Rumah Sukan


Lompatan MautPertandingan Merentas desa


Acara Tarik Tali Perempuan

Sekolahku Kebanggaanku

Motto / Cogan kata Sekolah

ILMU MEMBAWA BAHAGIA

Visi Sekolah

CEMERLANG DALAM AKADEMIK,
KURIKULUM DAN BINA INSAN

Misi Sekolah

o MENCAPAI 100% MENGUASAI SEMUA MATAPELAJARAN

o MENCAPAI 20% KUALITI 5A

o MEWAKILI DAERAH ROMPIN DALAM KOKURIKULUM

o MELAHIRKAN MURID YANG BERDISPLIN DAN BERAKHLAK MULIA

Objektif sekolah

§ Meningkatkan kualiti keinsanan dan kesempurnaan.berasaskan pegangan agama.

§ Meningkatkan keyakinan diri, proaktif dan sentiasa meningkatkan potensi diri.

§ Meningkatkan kecemerlangan kurikulum.

§ Meningkatkan kecemerlangan keceriaan.

§ Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang bersistematik dan berkesan.

§ Meningkatkan kemahiran merancang dan mengurus masa serta teknik belajar yang strategik dan berkesan.

Falsafah Sekolah

Semua murid mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang berilmu dan bersasiah mulia. Melalui pendidikan yang berkesan dan bimbingan yang berteraskan keutuhan diharap dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

Lagu SKLKB

Lagu Sekolah

Bersama hasrat yang suci dan mulia
Menjunjung cita negara
Untuk berbakti di hari muka
Berjaya maju berjasa

Dengan slogan pegangan kita semua
Ilmu membawa bahagia
Berusaha kita demi untuk negara
Tekun usaha tetap berjaya
Berbagai kaum, berbilang bangsa
Berpayung disatu naungan
Menimba ilmu pelita diri
Di sekolah yang mulia ini

Ke arah prestasi kecemerlangan
Ikrar dan janji kami
Untuk berbakti jasamu dikenang
Majulah maju SKLKB